NEWS

2020/2/1

「SHAMO / YORU no MACHIKADO」の配信を開始しました

2020/2/4

「BLACK BIRD MAD ORCHESTRA / JACK DANCE ARMY」の配信を開始しました

2020/2/5

 BBMO RECORDINGS Webサイトを公開しました

2020/4/26

 RELEASE INFOを追加しました。